• Dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp tương thích thiết bị di động và tối ưu hóa với các công cụ tìm kiếm
  tungocsang88@gmail.com

  QUẢN TRỊ WEBSITE

  Thời gian 1 Tháng 1 Tháng
  Chi phí 1.000.000đ 2.000.000đ
  Kiểm tra hoạt động website
  Sao lưu dữ liệu
  Cập nhật và biên tập nội dung chuẩn SEO (khách hàng cung cấp) 15 bài 30 bài
  Quản trị chia sẻ bài viết lên Fanpage 15 bài 30 bài
  Thiết kế banner cho quảng cáo, slide…. 2 banner 4 banner
  Quản trị hosting Không Không
  Tư vấn marketing online Không Không
  Báo cáo kết quả hàng tháng
  Tích hợp các công cụ tối ưu website Không
  Hợp đồng tối thiểu 2 Tháng 1 Tháng